Сакате да основате нова компанија (трговец поединец, Доо, Дооел, АД, други видови на правни лица) ? Тогаш сте на вистинско место. Нов, современ и сигурен начин за основање на нова компанија. Зад нашиот тим стојат голем број на основани компании кои благодарение на нашите совети успешно работаат и се справуваат со секојдневните предизвици. Добијте совети од нашите експерти во врска со обврските на новооснованата компанија спрема државата, даноци и даночни поволности, правна поставеност на компанија, човечки ресурси (ангажирање на вработени, заштита на правата на компаниите во Договорите за работа со вработените) како и други совети, во зависност од видот на вашата компанија и вашата бизнис идеја.

Со самото основање на компанија, добивате безплатна едночасовна консултација со врвен експерт од областа на деловно право во врска со:

  • кој вид на компанија најмногу му одговара на вашиот бизнис план,
  • обврски на новооснованата компанија спрема државата,
  • совети во врска со даночни поволности и даночна регулатива,
  • регулирање на права и обврски на содружници кај ДОО,
  • информации за тековни можности за финансирање на вашиот бизнис план,
  • ограничувања кај управител,
  • правна помош кај компании кои вршат дејности за кои е потребна дозвола од државен орган,
  • човечки ресурси (вработени, договори за работа, плати и надоместоци од работен однос и слично.
  • Други прашања и дилеми кои ве загрижуваат вас како нов претприемач.

Побарајте понуда за основање на компанија  со пополнување на следните полиња:

[ninja_form id=1]