Ние сме ГЛОБАЛ ГРОУП КОНСАЛТИНГ

Нашата лиценцирана ревизорска компанија ви нуди врни услуги за ревизорски ангажман за ревизија на финансиски извештаи на средни и големи субјекти, ревизија на проекти, договорни финансиски и ревизорски анализи.

Нов, модерен начин на грижа за вашиот бизнис. One stop shop – комплетна грижа за вашиот бизнис која опфаќа:

  • Основање на компанија
  • Сметководствени услуги
  • Правни услуги
  • Човечки ресурси и изработка на плати
  • Помош при пристап до финансии
  • Економски и правен консалтинг
  • Даночен консалтинг
  • Бизнис консалтинг
  • Советување при основање на компанија во Македонија
  • Консалтинг за пристап до финансирање на бизниси

Заедно да создадеме подобар бизнис

Доверете го вашиот бизнис во наши раце. Вие грижете се само за правење на профит, ние се грижиме за останатото.
НАШИ УСЛУГИ

Ревизија

Нашата лиценцирана ревизорска компанија ви нуди врни услуги за ревизорски ангажман за ревизија на финансиски извештаи, ревизија на проекти, договорни финансиски и ревизорски анализи.

Консалтинг

Економски и правен консалтинг
Даночен консалтинг
Бизнис консалтинг
Советување при основање на компанија во Македонија
Консалтинг за пристап до финансирање на бизниси

Правни услуги

Нашиот правен тим ви нуди врвни професионални услуги за вашиот бизнис. Нашиот правен тим ќе се погрижи за вашата компанија од нејзиното основање, сите правни предизвици во текот на работењето.

Сметководствени услуги

Нашиот реномиран тим на вработени ви овозможува професионална грижа за вашето сметководство. Ние вршиме финансиско сметководство, даночни пресметки, извештаи за менаџмент, годишни сметки и финансиски извештаи, изработка на плати и сите останати сметководствени услуги.

Плати и човечки ресурси

Водење на грижа за вашите вработени. Подготвување на целосна документација за човечки ресурси (правилници, договори, решенија, одлуки и сл.) пријава и одјава на вработени во Агенија за вработување како и подготовка на плати за компании со поголем број на вработени.

Обуки и консалтинг за сметководители

Нашата компанија е акредитирана од страна на ИСОС за одржување на Обуки за сметководители. Нашиот реномиран тим нуди годишна претплата за сметководители на нашите платформи smetkovoditeli.com.mk и mojkonsultant.mk

Целосна грижа за вашиот бизнис

Честите промени на Законската регулатива, обврските кои компаниите треба да ги извршуваат спрема државната администрација, грижата за вработените, водење на задолжителни сметководствени евиденции и финансиски евиденции и анализи го преокупираат работниот ден на денешниот претприемач. Работата на претприемачот е развој на компанијата и зголемување на профит. Доверете ги сите административни работи, правни, сметководствени, ревизорски и финансиски услуги на професионалци. Единствена ваша грижа нека ви биде само правењето профит и растот и развојот на компанијата.

Нашето искуство

Ревизија
Бизнис консалтинг
Сметководство и финансии
Правни услуги
Извештаи & документи
6000
Задоволни клиенти
0
Решени проблеми
0
НАШИ БРЕНДОВИ