Сметководствени Услуги

Комплетна грижа за финансиското работење на вашата компанија.

Нашиот тим на професионалци со долгогодишно искуство во сметководство и ревизија, со референци од голем број на мали и средни компании, ќе се грижи за вашите финансии и сметководство.

ГЛОБАЛ ГРОУП КОНСАЛТИНГ поседува лиценца за сметководствени услуги издадена од Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ.

Финансиско сметководство:

Извештаи и годишни сметки:

Пресметка на плати: